VERSTANDELIJKE BEPERKING

Een verstandelijke beperking is niet per definitie een status die een leven lang van toepassing is. Mensen die worden gediagnosticeerd met een lichte verstandelijke beperking zijn in sommige gevallen in staat door met de juiste begeleiding en instructie een hoger verstandelijk functieniveau te bereiken. Een verstandelijk beperking wordt namelijk vaak vastgesteld met een IQ test in combinatie met een test van de adaptieve vermogens. Dergelijke tests meten het verstandelijk (IQ) en het adaptief functioneren naar aanleiding van testonderdelen af aan de kalenderleeftijd van de persoon. Wanneer er een discrepantie is tussen deze twee factoren (waarbij het niveau van verstandelijk/adaptief functioneren onder het gemiddelde niveau ligt dat op basis van de leeftijd kan worden verondersteld), wordt gesproken van verstandelijk beperkte vermogens. Iemand die hierdoor aangepast onderwijs ontvangt, en de inhoud hiervan goed oppikt met als gevolg dat de discrepantie wordt opgeheven, zal daarmee het label van ‘verstandelijk beperkte vermogens’ verliezen. Hij of zij functioneert op dat moment namelijk (weer) op het niveau waar het gemiddeld gezien wordt verwacht.


Leave a Reply