“Later”

De Stap naar Volwassenheid

Wanneer jongeren met een auditieve beperking de fase van werknemerschap in groeien lopen zij vaak aan tegen werkloosheid en overkwalificatie (een functie hebben die aanzienlijk onder het opleidingsniveau ligt). Dit geldt in nog grotere mate voor vrouwen met een auditieve beperking, om dezelfde redenen als bij vrouwen zonder beperking (de mogelijkheid van een parttime functiebehoefte en zwangerschapsverlof etc.). De gehoorbeperking roept naast de associatie met beperkte intellectuele en beroepsgerichte capaciteiten een hoge drempel op bij werkgevers die nog geen ervaring hebben met werknemers met een auditieve beperking. Onbekend maakt ook in dit geval vaak nog onbemind, maar er is een positieve tendens in te herkennen. Dit komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de onderwijsinstellingen steeds meer aandacht besteden aan de onderwijsfaciliteiten voor studenten met een (auditieve) beperking en er dus steeds meer van deze studenten beschikbaar komen op de arbeidsmarkt. Hierdoor komen werknemers vaker in aanraking met hen als sollicitant, en wordt er daarnaast over het algeheel in de samenleving steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteiten van mensen met een (auditieve, maar ook andere) beperking. Dit werkt allemaal drempelverlagend.


Leave a Reply