AUDITIEVE BEPERKING

De beschrijving van auditieve beperkingen begint met het maken van een tweedeling. Iemand met een auditieve beperking kan ofwel doof zijn, ofwel slechthorend. Daarbij is het belangrijk te zeggen dat het niet zo is dat mensen die doof zijn, ook niets kunnen horen. De meeste mensen hebben nog wel een restgehoor. Het onderscheid tussen doofheid en slechthorendheid wordt echter door professionals in verschillende disciplines verschillend geïnterpreteerd.

 


Leave a Reply